rekovise

CONSULTING AB

Om företaget

RekoVise Consulting AB är en liten nystartad redovisningsbyrå i Västerås. Efter flera år som anställd på de större byråerna BDO, KPMG och Aspia växte idén fram om att någon gång driva sin egen verksamhet. Jag som startat bolaget heter Patrik Åkerlund och är sedan 2019 auktoriserad redovisningskonsult. Med erfarenhet, rutin och erhållen kompetens från tidigare arbetsgivare vill jag fortsätta att erbjuda högsta service och kvalitet till bolagets kundkrets som främst består av små och medelstora företag och diverse interimsuppdrag.

Bolaget är anslutet till FAR - Branschorganisationen för bla redovisningskonsulter.