Mina tjänster

Löpande Redovisning, årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer

Som auktoriserad redovisningskonsult med mångårig erfarenhet från redovisningsbyrå kan jag vara behjälplig med er redovisning och rådgivning kring denna. Jag kan kliva in i olika delar av processen eller göra allt från ax till limpa.

* löpande redovisning

* bokslut, årsredovisning och upprättande av inkomstdeklarationer.

Digitalisering, arbetssätt

Det finns idag mängder av system som både kan förenkla och effektivisera ett företags redovisning och interna processer. Hör av Er så kan vi diskutera lösningar och sätt som passar er verksamhet.

* digitalisering

* arbetssätt och rutiner

* interna processer

Företagsrådgivning, ledning och interim konsult

Jag antar gärna även roller i en ledande position och kan kliva in som exempelvis redovisningschef/ekonomichef, business controller eller liknande. 

* interims konsult

* business controller 

* redovisningsansvarig

* ekonomichef